28 maja 2024

Jak terapia z udziałem zwierząt może pomóc w pokonaniu uzależnienia?

Główne efekty terapeutyczne wynikające z obcowania ze zwierzęciem domowym są następujące.

1. Zwiększenie poczucia własnej wartości

Zajmowanie się zwierzakiem, zwłaszcza psem, daje każdemu uzależnionemu powód do kontynuowania procesu detoksykacji i rehabilitacji, widząc, że dzięki uczuciu zwierzęcia nie jest całkowicie oderwany od reszty świata, a to jest elementem motywującym do codziennego stawania się lepszym. Innymi słowy, zwierzęta domowe pomagają ludziom uwierzyć w ich zdolność do poprawy i bycia kochanym. Ta poprawa samooceny ma ogromne znaczenie dla osób uzależnionych, ponieważ w każdej chwili, gdy poziom samooceny spada, może nastąpić nawrót w kierunku konsumpcji w środku procesu leczenia uzależnień.

2. Zmniejszenie towarzyszących zaburzeń psychologicznych

Oprócz zwiększenia poczucia własnej wartości, zwierzę domowe jest doskonałym sprzymierzeńcem, który pomaga obniżyć poziom lęku, depresji, stresu, nerwowości lub innych objawów związanych z zaburzeniami psychicznymi.

Stała czułość i radość, jaką może nam dać zwierzęcy towarzysz, zwłaszcza psy, jak już wskazano, jest wsparciem emocjonalnym równie ważnym jak to, które mógłby nam dać przyjaciel lub bliski krewny.

3. Zwiększenie autonomii

Jednym z głównych celów terapii psychologicznej osób uzależnionych jest doprowadzenie do sytuacji, w której osoba odzyskuje pełną autonomię w życiu codziennym i udaje jej się funkcjonować zarówno na poziomie osobistym, jak i społecznym z zachowaniem całkowitej normalności.

Oznacza to, że osoba ta jest w stanie nabyć obowiązki i skutecznie je realizować, sprawnie wykonywać proste lub złożone czynności, a nawet umieć opiekować się inną żywą istotą, np. zwierzęciem domowym. Stopniowe uczenie się opieki potrzebnej dla zwierzaka jest treningiem do stawienia czoła wyzwaniom, które dana osoba napotka w realnym świecie po wyleczeniu.

4 Poprawa komunikacji i umiejętności społecznych

Obcowanie ze zwierzęciem i życie z nim na co dzień ma również działanie terapeutyczne w zakresie poprawy umiejętności komunikacyjnych i społecznych danej osoby.

Dzięki zwierzakowi możemy się wiele nauczyć o relacjach i choć nie jest to relacja międzyludzka, to osoby z uzależnieniami mogą później wcielić w życie wiele rzeczy, których nauczyły się ze swoim pupilem.

Główne wartości, których można się nauczyć żyjąc ze zwierzęciem domowym to bezwarunkowe przywiązanie, opieka i nawiązanie znaczących więzi emocjonalnych. Zajrzyj także na https://bardziej.pl, jeśli szukasz metod poprawy umiejętności społecznych.